menu

Speciálně-pedagogické poradenstvíÚsměv na prvním místě

Služby

 • Speciálně-pedagogické poradenství
  pro předškoláky

  Poskytování poradenství pro děti předškolního věku (3-6 let) . Hlavním pilířem předškolní péče je prevence odkladu školní docházky. Do péče o předškoláky však spadá také výchovné poradenství (nejedná se o terapii), a jiné. 

 • Speciálně-pedagogické poradenství
  pro školní děti

  Poskytování poradenství v oblasti rozvoje čtenářských a písemných dovedností, dále při potížích v těchto oblastech, jakožto prevence vzniku Specifických poruch učení. Poradenství v případě poruch pozornosti, hyperaktivity, hypoaktivity (ADHD). Nápravná činnost při specifických poruchách učení, základní poradenství v oblasti výchovy (nejedná se o terapii).

 • Přednášky a workshopy
  na libovolná témata

  Přednášky zahrnují teoretický rámec daných témat. Při workshopech se snažíme překlopit teoretické poznatky do praxe (ve spolupráci rodič a dítě, pouze děti, personál mateřské školy). 

  Školní zralost

  Přednáška či workshop o souboru schopností a dovedností, které by měly děti zvládat před zahájením školní docházky. Konkrétně se jedná o motorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, pracovní, sociální a emoční zralost.

  Povídání pro rodiče nově nastoupených dětí

  Přednáška a prostor k diskuzi pro rodiče dětí, které budou nově do mateřské školy nastupovat. 

  Motorika

  Přednáška či workshop zaměřený na motorické dovednosti (hrubá, jemná motorika a grafomotorika) a jejich rozvoj, který jde ruku v ruce s dobrým rozvojem písemného projevu.

  Sluchové vnímání

  Důraz je kladen na rozvoj sluchového vnímání, jakožto jeden z předpokladů rozvoje písemného a čtenářského projevu. Konkrétně se jedná o sluchové rozlišování, rytmizaci, sluchovou paměť.

  Zrakové vnímání

  Setkání na téma „zrakové vnímání“, jakožto další z předpokladů pro dobrý rozvoj čtenářských a písemných dovedností. Jedná se zejména o zrakové rozlišování, figuru a pozadí a zrakovou paměť.

  Pracovní zralost

  V této přednášce seznamujeme s pojmem „pracovní zralost“ – koncentrace pozornosti, samostatná práce dle pokynů, výdrž při práci, atd. Při workshopech pak konkrétně nahlížíme do činností, které oblasti pracovní zralosti rozvíjejí.

  Emoční a sociální zralost

  Při přednášce vysvětlujeme pojmy „emoční a sociální zralosti dětí“. Diskutujeme o tom, co se dá za nezralost považovat, a co je např. „pouze“ povahový rys dítěte. V případě workshopu je rodičům nabídnuta možnost sledovat, jak si jejich děti vedou v konkrétních sociálních situacích. Jaké sociální role jsou jim vlastní. 

  Logopedická prevence

  Logopedické setkání nabízí informace o tom, co je řečový projev, jaké jsou důležité věkové “mezníky”, co je ve věkové normě, a co se již dá považovat za opoždění vývoje řeči. Dále je také zaměřeno na oromotorické dovednosti – možnost preventivního nácviku v domácím prostředí. Nejedná se o vyvozování hlásek. 

  Všesportovní výchova dětí 

  Ve spolupráci s mládežnickým trenérem ledního hokeje a studentem pátého ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu Jakubem Mulačem pořádáme aktivity zaměřené na rozvoj sportovních dovedností dětí předškolního věku. 

  - lze volit formu přednášky a workshopů pro rodiče, sportovního dopoledne pro děti přímo v MŠ.

 • Metodické vedení pedagogických pracovníků v mateřské škole 

 • Po předchozí domluvě lze navšítit mateřskou školu a metodicky pomoci s vedením celé třídy s ohledem na rozvoj určité oblasti (motorika, sluchové vnímání, zrakové vnímání, apod.). Možná je také konzultace konkrétních případů s ohledem na spolupráci se ŠPZ. 

 • Projektové dny 

 • Sportovní dopoledne pod vedením Bc. Jakuba Mulače - Olympijský den pro cca 1 třídu mateřské školy. Cílem je všesportovní rozvoj dětí s respektem k věkovým zákonitostem. 
 • Hudebně - taneční dopoledne pod vedením Mgr. Veroniky Beranové a Mgr. Veroniky Mulačová, které si za cíl klade rozvoj percepčně - motorických dovedností formou tanečních a hudebních aktivit. 

Aktuality

 • PF 2021

  1. 1. 2021

  I my se připojujeme k přání pevného zdraví, mnoho štěstí a lásky. Ať nejen z dobrého, ale i špatného vzejde cenná zkušenost a poznání. Ať máme stále důvod k smíchu. 

   

  V a V 

 • Novinka v nabídce Veverčin

  8. 9. 2020

  Jsme moc rády, že jsme mohly rozšířit naší nabídku, ale stále to zůstalo "v rodině". Ve spolupráci s trenérem ledního hokeje a studentem UK FTVS, Jakubem Mulačem, jsme pro mateřské školy připravili sportovně laděné aktivity, které lze volit ve formě přednášek, workshopů, či sportovních akcí pro děti v rámci docházky do mateřské školy. 

  O čem je vlastně řeč?  

  Všesportovní příprava dětí 

  -       základy házení, chytání, skákání a běhání

  -       základy atletiky

  -       základy gymnastiky

  -       pohybové hry

   

  Již teď se těšíme na spolupráci, Veverčiny a Jakub

   

 • Vítáme Vás

  10. 1. 2019

  Je nám ctí představit Vám naše pracovní "dítko". Někdy má výrazné potíže v oblasti motoriky, sluchového i zrakového vnímání. Ke konci týdne se objevuje výrazná porucha pozornosti a aktivity, ale moc se těší své nové podobě veverčiny.cz. 

  V+V

O nás

 • Mgr. Veronika Beranováspeciální pedagog

  Po několikaleté zkušenosti v předškolních a školních zařízeních (mateřská školka, školní družina a přípravná třída) jsem začala působit v pedagogicko-psychologické poradně jako speciální pedagog, kde se dodnes zaměřuji na diagnostiku (případně následnou intervenci) zejména předškolních a ranně školních dětí.

  Aktuálně mě také velmi naplňuje spolupráce s mateřskými školami (konkrétně s rodiči a jejich dětmi, které danou školku navštěvují), a to v rámci přednášek a workshopů, ve kterých se zaměřujeme především na prevenci odkladu školní docházky. S kolegyní rodičům předáváme jednak obecné informace o oblastech školní zralosti, dále pak uvádíme praktické příklady, jak případné oslabení těchto oblastí posilovat a rozvíjet.

 • Mgr. Veronika Mulačováspeciální pedagog

  Jsem speciální pedagog, maminka a mohu snad říci, že jsem člověk, který aspoň pár rodičům a jejich dětem vykouzlil úsměv na rtech. Za úspěch totiž považuji hlavně úsměv dětí a kladu ho před jejich výkony.

  Začínala jsem vedením zájmových kroužků na základní škole, pokračovala jako “hlídací teta” v soukromé školce a po státnicích jsem nastoupila jako speciální pedagog do Pedagogicko-psychologické poradny, kde jsem mimo pauzu na mateřské dovolené do teď. Vyjma toho se s kolegyní šestým rokem věnuji také preventivním programům v mateřinkách, které mi byly a stále jsou velkým přínosem a také naplněním.

  Aktuálně jsem maminkou čtyř a půl leté Viktorky, která je mým manažerem ve všem co dělám. Vzhledem k tomu, že mám velkou oporu v manželovi a celé rodině, mohu i nadále alespoň částečně fungovat jak v poradně, tak ve školkách.

Fotogalerie

Ceník

Ceny našich služeb jsou vázány na několik faktorů. Jedná se zejména o počet dětí, kterým se v rámci dané služby máme věnovat. Dále typ služby, dojezdová vzdálenost, případná návazná péče, apod.

Konečná cena je vždy předem individuálně stanovena. 

Vzhledem k tomu, že jsme zaměstnankyně Pedagogicko-psychologické poradny Jablonec nad Nisou, považujeme za důležíté zmínit rozdíl mezi službami PPP Jablonec n. N. a službami Veverčiny (Mgr. Veronika Mulačová). Spoustu služeb (poradenství, nápravné programy, logopedická péče, aj.) lze absolvovat zdarma v rámci PPP, avšak v obvyklou pracovní dobu za předpokladu čekací lhůty a delších časových intervalů. Služby Veverčiny (Mgr. Veronika Mulačová) jsou zpoplatněny z důvodu specifických požadavků ze stran klientů (čas, kratší objednací lhůta, komplexnější programy pro MŠ).

Kontakt

Kontakt

 • Mgr. Veronika Mulačová: +420 608 721 091 
 • Mgr. Veronika Beranová: +420 774 870 668

Fakturační údaje

 • Mgr. Veronika Mulačová
 • Adresa: U Staré Lípy 14/4352, 466 02 Jablonec nad Nisou
 • IČ: 07340338
 • DIČ: CZ8861252730

Napište nám